Kursstatistikk
Studieforbundenes etterutdanningstilbud i 2022
Etterutdanningsstatistikk

9 879

Etterutdanningstilbud

2.0 %

Tilbud med tilrettelegging

179 926

Deltakere

263 715,0

Antall timer

725

Etterutdanninger med
nettundervisning

302 av 356

Kommuner med
kursvirksomhet

Studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartement leverer i hovedsak etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen. Over ser du vår etterutdanningsaktivitet som er godkjent for støtte gjennom Voksenopplæringsloven.

Kompetanseforbundet logo

Kurs i hele landet

Tabell 1: Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

Fylke Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Troms og Finnmark 530 13 440,0 8 372 2,2
2 Nordland 516 11 715,0 6 762 2,1
3 Innlandet 738 21 018,0 11 112 2,0
4 Trøndelag 967 27 872,0 15 743 2,0
5 Vestland 1 204 33 451,0 19 236 1,9
6 Møre og Romsdal 422 10 895,0 6 829 1,6
7 Rogaland 704 20 420,0 11 186 1,4
8 Vestfold og Telemark 508 13 874,0 10 873 1,2
9 Agder 354 8 893,0 5 971 1,1
10 Viken 1 455 43 868,0 25 681 1,1
11 Annet* 2 481 58 269,0 58 161
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.

Studieforbund i KD-studieforbund

Tabell 2: Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i KD-studieforbund 2022

Studieforbund Kurs Kurstimer Deltakere
1 Studieforbundet Livslang Læring 4 859 174 275,0 150 581,0
2 Akademisk Studieforbund 2 389 32 337,0 29 013,0
3 Studieforbundet AOF Norge 1 279 32 291,0 31 813,0
4 Studieforbundet næring og samfunn 1 352 24 812,0 20 155,0

Figur 1: Studieforbundenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Tabell 3: Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i KD-studieforbund i 2022, etter hovedemne og kjønn

Emne Kvinner Menn Sum deltakere
1 Organisasjons- og ledelsesfag 35 289 21 882 57 171
2 Estetiske fag og håndverksfag 28 735 21 206 49 941
3 Realfag, industri- og tekniske fag 6 715 16 168 22 883
4 Samfunnsfag 11 121 5 836 16 957
5 Helse-, sosial- og idrettsfag 8 204 4 078 12 282
6 Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 3 707 7 518 11 225
7 Språkfag 2 877 1 808 4 685
8 Økonomi- og IKT-fag 1 615 1 125 2 740
9 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 324 721 1 045
10 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 415 259 674
11 Tjenesteyting og servicefag 199 124 323

Tabell 4: Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

Emne Deltakere
1 Samspill 12 763
2 Instrumentalopplæring 2 121
3 Skogbruk 878
4 Musikkteori 804
5 Bygg og anlegg 773

Tabell 5: Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 5 300
2 Samspill 3 458
3 Bygg og anlegg 2 641
4 Andre industri- og tekniske fag 2 577
5 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 1 618

Tabell 6: Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 11 039
2 Bygg og anlegg 3 161
3 Psykologi 3 153
4 Jus 3 149
5 Samspill 2 525

Tabell 7: Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 12 933
2 Samspill 4 627
3 Jus 3 349
4 Bygg og anlegg 2 492
5 Helse og omsorg 2 117

Tabell 8: Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 12 440
2 Samspill 8 644
3 Bygg og anlegg 2 303
4 Jus 2 202
5 Organisasjonskunnskap 1 479

Tabell 9: Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

Emne Deltakere
1 Samspill 8 136
2 Tillitsvalgte i arbeidslivet 4 585
3 Bygg og anlegg 1 584
4 Andre industri- og tekniske fag 995
5 Andre IKT-fag 842

Deltakere pr. kurs

Figur 2: Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Kommuner i KD-studieforbund

Tabell 10: Kursoversikt for kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i KD-studieforbund 2022

Kommune Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Nesna 53 1 089,0 413 31,2
2 Sør-Aurdal 32 349,0 1 446 11,1
3 Askvoll 32 338,0 2 194 10,8
4 Bardu 33 688,0 438 8,3
5 Dovre 20 216,0 125 8,0
6 Vefsn 101 816,0 593 7,6
7 Senja 101 2 675,0 1 358 6,9
8 Beiarn 7 218,0 42 6,9
9 Jevnaker 45 1 375,0 349 6,5
10 Fjord 16 332,0 236 6,4
11 Målselv 41 942,0 758 6,2
12 Røros 34 1 172,0 704 6,1
13 Tolga 9 217,0 142 5,8
14 Ulvik 6 187,0 145 5,7
15 Tynset 32 966,0 359 5,7
16 Stjørdal 136 3 242,0 1 983 5,6
17 Steinkjer 132 4 413,0 963 5,5
18 Flatanger 6 57,0 399 5,4
19 Evenes 7 257,0 72 5,2
20 Nordkapp 14 306,0 122 4,8
21 Etnedal 6 195,0 44 4,8
22 Vik 12 182,0 110 4,7
23 Selbu 19 342,0 605 4,6
24 Bremanger 16 428,0 197 4,5
25 Åseral 4 40,0 24 4,4
26 Ørsta 47 553,0 349 4,3
27 Salangen 9 216,0 83 4,3
28 Solund 3 176,0 41 3,9
29 Løten 30 894,0 288 3,9
30 Hitra 20 502,0 169 3,9
31 Lillehammer 109 2 423,0 1 729 3,8
32 Masfjorden 6 330,0 43 3,7
33 Sunnfjord 78 1 475,0 960 3,5
34 Rendalen 6 197,0 62 3,5
35 Aurland 6 125,0 84 3,4
36 Molde 105 1 776,0 1 724 3,3
37 Vang 5 106,0 42 3,2
38 Alver 95 2 818,0 1 011 3,2
39 Gol 14 495,0 390 3,0
40 Kragerø 30 623,0 460 2,9
41 Hamar 92 2 593,0 1 460 2,9
42 Fitjar 9 422,0 88 2,9
43 Dønna 4 141,0 55 2,9
44 Åsnes 20 426,0 172 2,8
45 Stavanger 402 10 642,0 6 992 2,8
46 Bodø 147 2 995,0 2 059 2,8
47 Bamble 40 741,0 1 171 2,8
48 Nord-Fron 15 586,0 149 2,7
49 Valle 3 34,0 14 2,6
50 Tromsø 203 4 613,0 3 579 2,6
51 Sørreisa 9 251,0 89 2,6
52 Rødøy 3 42,0 10 2,6
53 Øystre Slidre 8 224,0 91 2,5
54 Ulstein 21 549,0 489 2,5
55 Sande 6 184,0 67 2,5
56 Lødingen 5 174,0 69 2,5
57 Luster 13 427,0 138 2,5
58 Høyanger 10 391,0 115 2,5
59 Øyer 12 248,0 159 2,4
60 Stryn 17 321,0 165 2,4
61 Sarpsborg 142 4 350,0 1 837 2,4
62 Sandefjord 153 3 916,0 4 555 2,4
63 Ringsaker 83 3 425,0 1 037 2,4
64 Nord-Odal 12 173,0 139 2,4
65 Fauske 23 649,0 325 2,4
66 Alta 50 969,0 1 162 2,4
67 Ullensaker 97 1 666,0 2 531 2,3
68 Steigen 6 153,0 128 2,3
69 Ringebu 10 461,0 131 2,3
70 Kinn 40 1 091,0 633 2,3
71 Rollag 3 110,0 21 2,2
72 Nord-Aurdal 14 365,0 237 2,2
73 Nes 53 1 015,0 643 2,2
74 Gulen 5 232,0 66 2,2
75 Berlevåg 2 117,0 19 2,2
76 Nesbyen 7 221,0 58 2,1
77 Haugesund 78 2 337,0 1 085 2,1
78 Grane 3 53,0 33 2,1
79 Fjaler 6 153,0 64 2,1
80 Bindal 3 70,0 41 2,1
81 Bergen 595 15 536,0 9 620 2,1
82 Ås 42 896,0 947 2,0
83 Rennebu 5 161,0 38 2,0
84 Oppdal 14 389,0 224 2,0
85 Moskenes 2 105,0 24 2,0
86 Midtre Gauldal 12 448,0 147 2,0
87 Gloppen 12 391,0 147 2,0
88 Folldal 3 116,0 33 2,0
89 Nordre Follo 113 3 711,0 1 863 1,9
90 Lærdal 4 103,0 32 1,9
91 Karasjok 5 111,0 50 1,9
92 Evje og Hornnes 7 69,0 61 1,9
93 Vestvågøy 21 586,0 246 1,8
94 Vaksdal 7 304,0 117 1,8
95 Trondheim 374 9 898,0 7 905 1,8
96 Suldal 7 178,0 101 1,8
97 Sauda 8 113,0 45 1,8
98 Overhalla 7 43,0 46 1,8
99 Lillestrøm 163 3 800,0 3 895 1,8
100 Krødsherad 4 46,0 54 1,8
101 Karlsøy 4 125,0 38 1,8
102 Bygland 2 19,0 10 1,8
103 Åmli 3 30,0 26 1,7
104 Vestnes 12 787,0 192 1,7
105 Vega 2 79,0 13 1,7
106 Tysnes 5 139,0 32 1,7
107 Stor-Elvdal 4 114,0 73 1,7
108 Stad 16 501,0 172 1,7
109 Sogndal 20 485,0 326 1,7
110 Malvik 25 518,0 388 1,7
111 Høylandet 2 80,0 19 1,7
112 Hadsel 14 408,0 195 1,7
113 Vardø 3 108,0 40 1,6
114 Sveio 9 672,0 78 1,6
115 Sola 43 996,0 759 1,6
116 Samnanger 4 174,0 75 1,6
117 Namsos 24 886,0 236 1,6
118 Kviteseid 4 75,0 44 1,6
119 Hole 11 160,0 426 1,6
120 Asker 149 3 787,0 1 904 1,6
121 Arendal 73 1 459,0 1 623 1,6
122 Sortland 16 339,0 348 1,5
123 Saltdal 7 132,0 115 1,5
124 Lindesnes 34 822,0 394 1,5
125 Lierne 2 80,0 8 1,5
126 Kristiansand 168 4 785,0 2 759 1,5
127 Kongsberg 42 1 170,0 962 1,5
128 Holtålen 3 73,0 27 1,5
129 Herøy 13 418,0 159 1,5
130 Gran 20 820,0 374 1,5
131 Gjemnes 4 38,0 48 1,5
132 Askøy 45 1 939,0 779 1,5
133 Åmot 6 205,0 122 1,4
134 Ålesund 93 2 856,0 1 873 1,4
135 Vestre Toten 19 718,0 251 1,4
136 Seljord 4 94,0 36 1,4
137 Rana 37 836,0 1 213 1,4
138 Nordre Land 9 337,0 82 1,4
139 Modum 20 424,0 225 1,4
140 Levanger 28 920,0 265 1,4
141 Hareid 7 294,0 56 1,4
142 Gjøvik 43 957,0 773 1,4
143 Drammen 146 4 807,0 2 531 1,4
144 Balsfjord 8 233,0 65 1,4
145 Verdal 19 521,0 226 1,3
146 Tinn 7 147,0 70 1,3
147 Sør-Fron 4 211,0 52 1,3
148 Sykkylven 10 235,0 152 1,3
149 Stange 27 754,0 297 1,3
150 Nærøysund 13 639,0 178 1,3
151 Melhus 22 761,0 263 1,3
152 Hol 6 213,0 398 1,3
153 Hjartdal 2 43,0 14 1,3
154 Årdal 6 102,0 78 1,2
155 Trysil 8 303,0 101 1,2
156 Osterøy 10 437,0 162 1,2
157 Nesseby 1 30,0 17 1,2
158 Namsskogan 1 8,0 7 1,2
159 Kvinnherad 15 417,0 179 1,2
160 Kvinesdal 7 141,0 78 1,2
161 Kristiansund 30 933,0 625 1,2
162 Indre Fosen 12 506,0 196 1,2
163 Inderøy 8 345,0 140 1,2
164 Hægebostad 2 19,0 10 1,2
165 Frosta 3 81,0 25 1,2
166 Fredrikstad 104 5 372,0 1 175 1,2
167 Østre Toten 16 685,0 228 1,1
168 Ål 5 277,0 74 1,1
169 Vinje 4 70,0 36 1,1
170 Tønsberg 66 1 299,0 1 000 1,1
171 Sørfold 2 71,0 22 1,1
172 Stord 20 612,0 300 1,1
173 Skien 63 2 898,0 692 1,1
174 Skaun 9 323,0 127 1,1
175 Kvam 9 261,0 155 1,1
176 Horten 30 663,0 495 1,1
177 Grue 5 67,0 53 1,1
178 Volda 11 304,0 176 1,0
179 Sør-Varanger 10 258,0 132 1,0
180 Rindal 2 106,0 8 1,0
181 Lesja 2 145,0 23 1,0
182 Lavangen 1 13,0 8 1,0
183 Kongsvinger 18 302,0 228 1,0
184 Klepp 21 460,0 244 1,0
185 Hurdal 3 53,0 129 1,0
186 Etne 4 118,0 41 1,0
187 Austrheim 3 117,0 21 1,0
188 Voss 14 275,0 262 0,9
189 Sunndal 6 98,0 76 0,9
190 Stranda 4 64,0 75 0,9
191 Smøla 2 94,0 47 0,9
192 Siljan 2 20,0 20 0,9
193 Ringerike 27 912,0 377 0,9
194 Orkland 16 385,0 193 0,9
195 Narvik 20 965,0 320 0,9
196 Moss 44 1 169,0 802 0,9
197 Halden 28 1 415,0 271 0,9
198 Grong 2 80,0 39 0,9
199 Flå 1 8,0 31 0,9
200 Elverum 20 479,0 321 0,9
201 Båtsfjord 2 52,0 13 0,9
202 Bjørnafjorden 23 621,0 260 0,9
203 Vågå 3 220,0 42 0,8
204 Porsanger 3 43,0 55 0,8
205 Nore og Uvdal 2 16,0 27 0,8
206 Meløy 5 333,0 61 0,8
207 Karmøy 35 1 534,0 383 0,8
208 Iveland 1 8,0 31 0,8
209 Hyllestad 1 5,0 18 0,8
210 Heim 5 289,0 29 0,8
211 Grimstad 19 408,0 442 0,8
212 Gjerstad 2 109,0 9 0,8
213 Fyresdal 1 15,0 5 0,8
214 Flekkefjord 7 176,0 87 0,8
215 Eidskog 5 95,0 58 0,8
216 2 80,0 38 0,8
217 Alstahaug 6 178,0 75 0,8
218 Øvre Eiker 14 420,0 135 0,7
219 Ørland 7 425,0 85 0,7
220 Åfjord 3 165,0 55 0,7
221 Tysvær 8 397,0 195 0,7
222 Tana 2 16,0 35 0,7
223 Søndre Land 4 294,0 65 0,7
224 Sula 7 267,0 104 0,7
225 Porsgrunn 26 1 177,0 487 0,7
226 Nissedal 1 8,0 19 0,7
227 Lier 19 577,0 424 0,7
228 Larvik 32 1 120,0 957 0,7
229 Kvæfjord 2 124,0 18 0,7
230 Kautokeino 2 17,0 26 0,7
231 Hustadvika 9 400,0 148 0,7
232 Hemnes 3 91,0 53 0,7
233 Harstad 17 1 106,0 161 0,7
234 Færder 20 421,0 416 0,7
235 Froland 4 114,0 23 0,7
236 Eigersund 11 442,0 163 0,7
237 Bømlo 8 267,0 83 0,7
238 Bærum 86 2 832,0 2 070 0,7
239 Bjerkreim 2 16,0 32 0,7
240 Vågan 6 424,0 50 0,6
241 Ullensvang 6 117,0 54 0,6
242 Sokndal 2 76,0 34 0,6
243 Sirdal 1 7,0 13 0,6
244 Sandnes 52 1 714,0 712 0,6
245 Rauma 4 190,0 45 0,6
246 Nome 4 94,0 91 0,6
247 Lund 2 82,0 40 0,6
248 12 379,0 137 0,6
249 Brønnøy 5 209,0 68 0,6
250 Austevoll 3 33,0 23 0,6
251 Aure 2 151,0 13 0,6
252 Vegårshei 1 15,0 5 0,5
253 Vadsø 3 90,0 47 0,5
254 Tvedestrand 3 127,0 24 0,5
255 Tokke 1 8,0 6 0,5
256 Sømna 1 56,0 16 0,5
257 Surnadal 3 104,0 56 0,5
258 Nannestad 7 194,0 73 0,5
259 Midt-Telemark 5 87,0 152 0,5
260 Lurøy 1 16,0 8 0,5
261 Lom 1 21,0 14 0,5
262 Giske 4 190,0 50 0,5
263 Gausdal 3 82,0 66 0,5
264 Frogn 8 218,0 247 0,5
265 Drangedal 2 30,0 12 0,5
266 Averøy 3 16,0 49 0,5
267 Øksnes 2 68,0 27 0,4
268 Time 8 402,0 77 0,4
269 Strand 5 317,0 73 0,4
270 Sel 2 14,0 37 0,4
271 Rælingen 7 268,0 105 0,4
272 Nittedal 9 424,0 135 0,4
273 Meråker 1 7,0 25 0,4
274 Lyngen 1 86,0 11 0,4
275 Lyngdal 4 52,0 204 0,4
276 Holmestrand 10 313,0 123 0,4
277 Gjerdrum 3 193,0 64 0,4
278 Eidsvoll 11 504,0 159 0,4
279 Birkenes 2 106,0 12 0,4
280 Andøy 2 82,0 30 0,4
281 Øygarden 11 729,0 168 0,3
282 Vindafjord 3 45,0 14 0,3
283 Vanylven 1 32,0 9 0,3
284 Tingvoll 1 15,0 4 0,3
285 Sigdal 1 15,0 6 0,3
286 Risør 2 46,0 26 0,3
287 Hammerfest 3 231,0 40 0,3
288 Aurskog-Høland 6 138,0 65 0,3
289 Aukra 1 15,0 7 0,3
290 Randaberg 2 131,0 41 0,2
291 Nordreisa 1 20,0 8 0,2
292 Lørenskog 10 476,0 252 0,2
293 Lillesand 2 191,0 38 0,2
294 Gjesdal 3 159,0 59 0,2
295 Frøya 1 7,0 21 0,2
296 Vennesla 2 103,0 44 0,1
297 Sør-Odal 1 15,0 7 0,1
298 Notodden 1 12,0 12 0,1
299 Nesodden 1 118,0 16 0,1
300 Lunner 1 8,0 4 0,1
301 Farsund 1 13,0 14 0,1
302 Enebakk 1 15,0 6 0,1
303 Annet* 2 481 58 269,0 58 161
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.