Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes etterutdanningstilbud i 2022
Akademisk Studieforbund

2 389

Etterutdanningstilbud

1.0 %

Tilbud med tilrettelegging

80 869

Deltakere

32 337,0

Antall timer

269

Etterutdanninger med
nettundervisning

91 av 356

Kommuner med
kursvirksomhet

Studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartement leverer i hovedsak etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen. Over ser du vår etterutdanningsaktivitet som er godkjent for støtte gjennom Voksenopplæringsloven.

Kompetanseforbundet logo

Kurs i hele landet

Tabell 1: Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

Fylke Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Troms og Finnmark 88 881,0 2 237 0,4
2 Agder 87 1 530,0 2 827 0,3
3 Innlandet 96 2 245,0 3 059 0,3
4 Møre og Romsdal 74 684,0 1 776 0,3
5 Rogaland 169 3 872,0 3 653 0,3
6 Trøndelag 136 1 489,0 5 134 0,3
7 Nordland 51 487,0 1 355 0,2
8 Vestfold og Telemark 79 772,0 4 553 0,2
9 Vestland 155 1 546,0 6 533 0,2
10 Viken 202 2 977,0 7 636 0,2
11 Annet* 1 252 15 854,0 42 106
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.

Organisasjoner i studieforbundet

Tabell 2: Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Akademisk Studieforbund 2022

Organisasjon Kurs Kurstimer Deltakere
1 Tekna – Teknisk naturvitenskapelig foreining 749 6 209,0 5 689,0
2 Norsk Psykologforening 224 4 315,0 4 281,0
3 Norsk Sykepleierforbund 290 3 971,0 3 402,0
4 Aftenskolen region Rogaland 91 3 831,0 973,0
5 Utdanningsforbundet 331 2 765,0 2 860,0

Figur 1: Organisasjonenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Tabell 3: Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Akademisk Studieforbund i 2022, etter hovedemne og kjønn

Emne Kvinner Menn Sum deltakere
1 Organisasjons- og ledelsesfag 25 599 10 849 36 448
2 Samfunnsfag 10 640 5 589 16 229
3 Realfag, industri- og tekniske fag 5 716 7 073 12 789
4 Helse-, sosial- og idrettsfag 4 037 1 960 5 997
5 Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 2 859 2 835 5 694
6 Økonomi- og IKT-fag 786 858 1 644
7 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 319 674 993
8 Estetiske fag og håndverksfag 351 117 468
9 Språkfag 143 144 287
10 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 115 159 274
11 Tjenesteyting og servicefag 37 9 46

Tabell 4: Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

Emne Deltakere
1 Andre realfag 133
2 Andre industri- og tekniske fag 59
3 Tillitsvalgte i arbeidslivet 48
4 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 48
5 Miljøvern 18

Tabell 5: Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 3 266
2 Andre industri- og tekniske fag 2 179
3 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 1 616
4 Andre realfag 1 231
5 Jus 1 174

Tabell 6: Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 8 218
2 Psykologi 3 149
3 Jus 3 125
4 Helse og omsorg 1 835
5 Bygg og anlegg 1 282

Tabell 7: Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 9 938
2 Jus 3 299
3 Helse og omsorg 1 928
4 Psykologi 1 024
5 Bygg og anlegg 958

Tabell 8: Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 9 419
2 Jus 2 162
3 Bygg og anlegg 918
4 Helse og omsorg 759
5 Andre industri- og tekniske fag 685

Tabell 9: Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 3 551
2 Andre industri- og tekniske fag 837
3 Bygg og anlegg 829
4 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 581
5 Jus 429

Deltakere pr. kurs

Figur 2: Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Kommuner i Akademisk Studieforbund

Tabell 10: Kursoversikt for kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Akademisk Studieforbund 2022

Kommune Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Askvoll 26 242,0 2 144 8,8
2 Sør-Aurdal 25 236,0 1 404 8,7
3 Flatanger 6 57,0 399 5,4
4 Tynset 17 430,0 153 3,0
5 Selbu 10 87,0 403 2,4
6 Tolga 3 30,0 16 1,9
7 Bamble 23 173,0 804 1,6
8 Alta 31 331,0 878 1,5
9 Ås 22 130,0 765 1,1
10 Øyer 5 85,0 99 1,0
11 Ullensaker 41 648,0 1 510 1,0
12 Stavanger 148 3 661,0 3 235 1,0
13 Røros 5 60,0 267 0,9
14 Molde 30 243,0 489 0,9
15 Hol 4 85,0 379 0,9
16 Hyllestad 1 5,0 18 0,8
17 Tromsø 55 532,0 1 334 0,7
18 Hole 5 76,0 293 0,7
19 Folldal 1 8,0 4 0,7
20 Bodø 35 372,0 752 0,7
21 Kristiansund 14 136,0 418 0,6
22 Arendal 29 190,0 1 083 0,6
23 Trondheim 96 1 053,0 3 525 0,5
24 Tinn 3 36,0 30 0,5
25 Stjørdal 13 183,0 364 0,5
26 Lillehammer 13 156,0 436 0,5
27 Evje og Hornnes 2 9,0 33 0,5
28 Årdal 2 8,0 25 0,4
29 Ålesund 28 279,0 836 0,4
30 Sunnfjord 8 51,0 186 0,4
31 Sandefjord 24 269,0 2 529 0,4
32 Rana 10 84,0 463 0,4
33 Meråker 1 7,0 25 0,4
34 Lyngdal 4 52,0 204 0,4
35 Kristiansand 44 1 213,0 1 188 0,4
36 Kongsberg 10 205,0 248 0,4
37 Karasjok 1 14,0 10 0,4
38 Hamar 12 120,0 377 0,4
39 Grong 1 4,0 10 0,4
40 Bjerkreim 1 4,0 17 0,4
41 Øystre Slidre 1 43,0 8 0,3
42 Vågå 1 6,0 6 0,3
43 Stryn 2 18,0 30 0,3
44 Sola 7 102,0 177 0,3
45 Lillestrøm 31 455,0 1 175 0,3
46 Kinn 5 64,0 78 0,3
47 Hurdal 1 13,0 106 0,3
48 Haugesund 11 97,0 199 0,3
49 Grimstad 7 40,0 302 0,3
50 Gjøvik 9 49,0 285 0,3
51 Bergen 97 1 031,0 3 751 0,3
52 Voss 3 21,0 126 0,2
53 Vefsn 2 8,0 22 0,2
54 Sveio 1 4,0 10 0,2
55 Stord 4 24,0 55 0,2
56 Sogndal 3 51,0 76 0,2
57 Ringsaker 6 1 060,0 156 0,2
58 Larvik 8 90,0 570 0,2
59 Horten 5 70,0 164 0,2
60 Hemnes 1 4,0 12 0,2
61 Gol 1 10,0 61 0,2
62 Drammen 24 406,0 739 0,2
63 Vågan 1 8,0 5 0,1
64 Volda 1 22,0 20 0,1
65 Tønsberg 7 70,0 200 0,1
66 Sunndal 1 4,0 13 0,1
67 Steinkjer 2 9,0 18 0,1
68 Skien 3 24,0 68 0,1
69 Sarpsborg 7 51,0 170 0,1
70 Ringerike 2 32,0 20 0,1
71 Porsgrunn 5 28,0 50 0,1
72 Oppdal 1 13,0 118 0,1
73 Moss 6 60,0 277 0,1
74 Melhus 1 16,0 5 0,1
75 Kvinnherad 1 15,0 4 0,1
76 Kragerø 1 12,0 138 0,1
77 1 4,0 12 0,1
78 Halden 2 10,0 41 0,1
79 Fredrikstad 10 139,0 322 0,1
80 Elverum 2 18,0 84 0,1
81 Bærum 18 297,0 930 0,1
82 Asker 14 304,0 457 0,1
83 Alver 2 12,0 30 0,1
84 Alstahaug 1 4,0 13 0,1
85 Stange 1 4,0 31 0,0
86 Sandnes 1 4,0 13 0,0
87 Nordre Follo 3 34,0 123 0,0
88 Narvik 1 7,0 88 0,0
89 Lørenskog 1 22,0 20 0,0
90 Lindesnes 1 26,0 17 0,0
91 Harstad 1 4,0 15 0,0
92 Annet* 1 252 15 854,0 42 106
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.