Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes etterutdanningstilbud i 2023
Akademisk Studieforbund

2 435

Etterutdanningstilbud

1.0 %

Tilbud med tilrettelegging

88 958

Deltakere

32 214,5

Antall timer

234

Etterutdanninger med
nettundervisning

93 av 356

Kommuner med
kursvirksomhet

Studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartement leverer i hovedsak etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen. Over ser du vår etterutdanningsaktivitet som er godkjent for støtte gjennom Voksenopplæringsloven.

Kompetanseforbundet logo

Kurs i hele landet

Tabell 1: Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2023

Fylke Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Oslo 1 121 14 377,0 40 343 1,6
2 Agder 131 3 445,0 2 935 0,4
3 Troms og Finnmark 101 1 027,5 3 386 0,4
4 Trøndelag 184 2 145,75 10 521 0,4
5 Rogaland 150 2 354,75 4 194 0,3
6 Innlandet 74 910,0 2 298 0,2
7 Møre og Romsdal 65 523,75 1 909 0,2
8 Nordland 48 513,5 1 160 0,2
9 Vestfold og Telemark 105 1 055,0 2 895 0,2
10 Vestland 156 1 688,0 7 647 0,2
11 Viken 299 4 170,25 11 665 0,2
12 Annet* 1 4,0 5
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.

Organisasjoner i studieforbundet

Tabell 2: Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Akademisk Studieforbund 2023

Organisasjon Kurs Kurstimer Deltakere
1 Tekna – Teknisk naturvitenskapelig foreining 631 5 576,5 6 209,0
2 Norsk Psykologforening 240 4 716,0 4 315,0
3 Aftenskolen region Rogaland 104 4 136,0 3 831,0
4 Norsk Sykepleierforbund 287 3 734,0 3 971,0
5 Utdanningsforbundet 372 3 310,0 2 765,0

Figur 1: Organisasjonenes kurstimer i 2022 og 2023

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Tabell 3: Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Akademisk Studieforbund i 2023, etter hovedemne og kjønn

Emne Kvinner Menn Sum deltakere
1 Organisasjons- og ledelsesfag 30 461 13 831 44 292
2 Realfag, industri- og tekniske fag 7 584 10 932 18 516
3 Helse-, sosial- og idrettsfag 5 890 3 355 9 245
4 Samfunnsfag 5 623 1 753 7 376
5 Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 2 315 2 120 4 435
6 Økonomi- og IKT-fag 1 055 1 666 2 721
7 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 414 830 1 244
8 Språkfag 270 247 517
9 Estetiske fag og håndverksfag 334 47 381
10 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 89 142 231

Tabell 4: Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

Emne Deltakere
1 Andre industri- og tekniske fag 231
2 Andre realfag 114
3 Tegning, maling, grafikk 61
4 Tillitsvalgte i arbeidslivet 48
5 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 15

Tabell 5: Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 4 186
2 Andre industri- og tekniske fag 4 127
3 Andre realfag 2 391
4 Psykologi 954
5 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 856

Tabell 6: Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 10 106
2 Psykologi 3 502
3 Helse og omsorg 2 631
4 Andre industri- og tekniske fag 2 368
5 Bygg og anlegg 1 315

Tabell 7: Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 11 287
2 Helse og omsorg 3 313
3 Psykologi 1 143
4 Andre industri- og tekniske fag 1 108
5 Aandre organisasjons- og ledelsesfag 1 030

Tabell 8: Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 11 268
2 Helse og omsorg 1 341
3 Bygg og anlegg 1 065
4 Andre industri- og tekniske fag 910
5 Aandre organisasjons- og ledelsesfag 822

Tabell 9: Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

Emne Deltakere
1 Tillitsvalgte i arbeidslivet 3 983
2 Bygg og anlegg 881
3 Andre industri- og tekniske fag 850
4 Helse og omsorg 812
5 Psykologi 386

Deltakere pr. kurs

Figur 2: Antall deltakere pr. kurs i 2023

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Kommuner i Akademisk Studieforbund

Tabell 10: Kursoversikt for kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Akademisk Studieforbund 2023

Kommune Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Aremark 19 145,0 971 14,4
2 Flatanger 11 98,0 704 10,0
3 Askvoll 16 146,0 1 312 5,4
4 Alvdal 12 113,0 475 4,9
5 Tynset 14 296,0 104 2,5
6 Øyer 8 116,5 169 1,6
7 Oslo 1 121 14 377,0 40 343 1,6
8 Alta 32 334,0 775 1,5
9 Ullensaker 60 935,5 3 257 1,4
10 Tolga 2 16,0 8 1,3
11 Selbu 4 48,0 147 1,0
12 Tromsø 66 677,0 2 561 0,9
13 Stjørdal 23 433,0 846 0,9
14 Bamble 13 105,0 616 0,9
15 Stavanger 112 1 938,75 2 996 0,8
16 Molde 25 181,75 692 0,8
17 Lillestrøm 67 1 015,5 2 373 0,8
18 Kristiansand 95 3 157,5 1 508 0,8
19 Ås 15 65,5 643 0,7
20 Hole 5 72,0 248 0,7
21 Hol 3 58,0 274 0,7
22 Bodø 38 426,5 842 0,7
23 Vang 1 28,0 7 0,6
24 Trondheim 134 1 493,5 8 679 0,6
25 Hamar 18 162,0 883 0,6
26 Ålesund 31 265,5 915 0,5
27 Sørfold 1 4,0 13 0,5
28 Sandefjord 30 347,0 495 0,5
29 Porsgrunn 19 122,0 283 0,5
30 Holtålen 1 8,0 5 0,5
31 Arendal 25 198,0 882 0,5
32 Ål 2 13,0 17 0,4
33 Vestby 7 67,0 175 0,4
34 Sola 12 137,5 506 0,4
35 Larvik 18 217,0 602 0,4
36 Kvæfjord 1 4,5 17 0,4
37 Gran 5 81,0 97 0,4
38 Drammen 45 820,5 1 345 0,4
39 Bergen 127 1 443,0 6 031 0,4
40 Tønsberg 15 143,0 683 0,3
41 Sarpsborg 15 127,0 511 0,3
42 Narvik 6 59,0 262 0,3
43 Kristiansund 7 58,0 225 0,3
44 Horten 7 97,0 175 0,3
45 Heim 2 12,25 18 0,3
46 Haugesund 11 135,0 276 0,3
47 Grimstad 8 42,0 439 0,3
48 Trysil 1 16,0 43 0,2
49 Sunnfjord 5 30,0 161 0,2
50 Stranda 1 13,0 35 0,2
51 Røros 1 6,0 16 0,2
52 Nannestad 3 25,0 33 0,2
53 Moss 12 117,0 231 0,2
54 Lyngdal 2 25,5 90 0,2
55 Kongsberg 5 36,5 226 0,2
56 Gjøvik 7 42,5 237 0,2
57 Andøy 1 16,0 15 0,2
58 Øvre Eiker 2 11,0 15 0,1
59 Ørland 1 12,0 24 0,1
60 Voss 1 8,0 14 0,1
61 Vefsn 1 4,0 17 0,1
62 Ullensvang 1 6,0 24 0,1
63 Sunndal 1 5,5 42 0,1
64 Stryn 1 6,0 25 0,1
65 Stord 2 13,0 26 0,1
66 Steinkjer 2 12,0 33 0,1
67 Sogndal 1 6,0 19 0,1
68 Sandnes 11 118,0 314 0,1
69 Randaberg 1 12,0 7 0,1
70 Orkland 2 10,0 20 0,1
71 Oppdal 1 4,0 7 0,1
72 Namsos 1 5,0 17 0,1
73 Midt-Telemark 1 4,0 9 0,1
74 Melhus 1 4,0 5 0,1
75 Lillehammer 4 27,0 199 0,1
76 Kinn 1 22,0 22 0,1
77 Harstad 2 12,0 33 0,1
78 Halden 3 16,0 120 0,1
79 Fredrikstad 8 177,0 179 0,1
80 Bærum 10 126,5 683 0,1
81 Aurskog-Høland 2 17,5 10 0,1
82 Asker 13 276,75 291 0,1
83 Øygarden 1 8,0 13 0,0
84 Skien 1 7,0 11 0,0
85 Ringsaker 1 7,0 66 0,0
86 Ringerike 1 38,0 12 0,0
87 Rana 1 4,0 11 0,0
88 Nordre Follo 2 10,0 51 0,0
89 Lindesnes 1 22,0 16 0,0
90 Klepp 1 4,5 56 0,0
91 Karmøy 2 9,0 39 0,0
92 Færder 1 13,0 21 0,0
93 Elverum 1 5,0 10 0,0
94 Annet* 1 4,0 5
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.