Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes etterutdanningstilbud i 2023
Studieforbundet AOF Norge

1 323

Etterutdanningstilbud

3.0 %

Tilbud med tilrettelegging

24 703

Deltakere

32 979,0

Antall timer

75

Etterutdanninger med
nettundervisning

119 av 356

Kommuner med
kursvirksomhet

Studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartement leverer i hovedsak etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen. Over ser du vår etterutdanningsaktivitet som er godkjent for støtte gjennom Voksenopplæringsloven.

Kompetanseforbundet logo

Kurs i hele landet

Tabell 1: Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2023

Fylke Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Troms og Finnmark 111 2 266,0 1 820 0,5
2 Oslo 181 3 239,0 3 341 0,3
3 Viken 410 15 366,0 7 411 0,3
4 Innlandet 87 1 488,0 1 396 0,2
5 Møre og Romsdal 66 1 481,0 1 045 0,2
6 Nordland 53 873,0 1 278 0,2
7 Rogaland 116 2 339,0 2 484 0,2
8 Trøndelag 110 2 339,0 2 384 0,2
9 Vestland 97 1 689,0 2 047 0,2
10 Agder 29 448,0 441 0,1
11 Vestfold og Telemark 57 1 357,0 978 0,1
12 Annet* 6 94,0 78
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.

Organisasjoner i studieforbundet

Tabell 2: Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet AOF Norge 2023

Organisasjon Kurs Kurstimer Deltakere
1 Studieforbundet AOF Norge 303 16 088,0 16 102,0
2 Fellesforbundet 244 3 824,0 3 307,0
3 Handel og Kontor i Norge 89 1 644,0 1 359,0
4 Norsk Arbeidsmandsforbund 82 1 031,0 862,0
5 EL & IT Forbundet 73 1 023,0 1 209,0

Figur 1: Organisasjonenes kurstimer i 2022 og 2023

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Tabell 3: Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet AOF Norge i 2023, etter hovedemne og kjønn

Emne Kvinner Menn Sum deltakere
1 Organisasjons- og ledelsesfag 10 521 12 544 23 065
2 Estetiske fag og håndverksfag 402 296 698
3 Samfunnsfag 198 85 283
4 Tjenesteyting og servicefag 140 108 248
5 Helse-, sosial- og idrettsfag 103 31 134
6 Realfag, industri- og tekniske fag 44 66 110
7 Språkfag 62 45 107
8 Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 7 25 32
9 Økonomi- og IKT-fag 13 9 22
10 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 2 2 4

Tabell 4: Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

Emne Deltakere
1 Teater, revy og drama 54
2 Organisasjonskunnskap 10
3 Jakt 6
4 Tillitsvalgte i arbeidslivet 3
5 Helseopplysning/kosthold 3

Tabell 5: Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

Emne Deltakere
1 Organisasjonskunnskap 2 909
2 Arbeidsmiljø/verneombud 1 113
3 Teater, revy og drama 127
4 Tillitsvalgte i arbeidslivet 113
5 Andre estetiske fag 26

Tabell 6: Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

Emne Deltakere
1 Organisasjonskunnskap 4 379
2 Tillitsvalgte i arbeidslivet 479
3 Arbeidsmiljø/verneombud 116
4 Teater, revy og drama 72
5 Andre tjenesteytings- og servicefag 47

Tabell 7: Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

Emne Deltakere
1 Organisasjonskunnskap 4 052
2 Tillitsvalgte i arbeidslivet 512
3 Arbeidsmiljø/verneombud 65
4 Jus 56
5 Teater, revy og drama 50

Tabell 8: Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

Emne Deltakere
1 Organisasjonskunnskap 4 804
2 Tillitsvalgte i arbeidslivet 665
3 Teater, revy og drama 137
4 Jus 109
5 Arbeidsmiljø/verneombud 64

Tabell 9: Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

Emne Deltakere
1 Organisasjonskunnskap 3 331
2 Tillitsvalgte i arbeidslivet 406
3 Jus 60
4 Teater, revy og drama 41
5 Musikk 26

Deltakere pr. kurs

Figur 2: Antall deltakere pr. kurs i 2023

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Kommuner i Studieforbundet AOF Norge

Tabell 10: Kursoversikt for kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet AOF Norge 2023

Kommune Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Bardu 62 1 429,0 947 15,5
2 Enebakk 49 1 979,0 1 131 4,4
3 Røros 21 927,0 283 3,8
4 Hole 15 353,0 363 2,2
5 Herøy 17 461,0 145 1,9
6 Stjørdal 39 705,0 1 028 1,6
7 Gol 7 188,0 336 1,5
8 Porsanger 5 67,0 74 1,3
9 Ullensaker 48 738,0 1 045 1,2
10 3 30,0 43 1,2
11 Sarpsborg 65 1 702,0 975 1,1
12 Hvaler 5 51,0 21 1,1
13 Karasjok 2 24,0 24 0,8
14 Halden 25 3 945,0 235 0,8
15 Stranda 3 53,0 94 0,7
16 Sola 19 312,0 440 0,7
17 Hamar 21 451,0 369 0,7
18 Grue 3 38,0 29 0,7
19 Fredrikstad 57 4 041,0 479 0,7
20 Sokndal 2 35,0 24 0,6
21 Bodø 31 556,0 871 0,6
22 Skien 26 850,0 295 0,5
23 Selbu 2 30,0 58 0,5
24 Lillehammer 15 273,0 363 0,5
25 Øyer 2 28,0 23 0,4
26 Voss 7 126,0 130 0,4
27 Vadsø 2 19,0 35 0,4
28 Ulstein 3 46,0 99 0,4
29 Tynset 2 18,0 10 0,4
30 Tana 1 32,0 16 0,4
31 Stryn 3 45,0 59 0,4
32 Stavanger 54 721,0 1 320 0,4
33 Råde 3 129,0 69 0,4
34 Modum 5 68,0 92 0,4
35 Lillestrøm 37 676,0 855 0,4
36 Kviteseid 1 11,0 34 0,4
37 Kvam 3 73,0 83 0,4
38 Kongsberg 11 231,0 398 0,4
39 Haugesund 15 693,0 234 0,4
40 Gjemnes 1 15,0 11 0,4
41 Frøya 2 36,0 41 0,4
42 Elverum 9 135,0 147 0,4
43 Dovre 1 21,0 14 0,4
44 Ørsta 3 37,0 42 0,3
45 Ålesund 19 424,0 309 0,3
46 Vinje 1 12,0 14 0,3
47 Vefsn 4 42,0 65 0,3
48 Ullensvang 3 70,0 151 0,3
49 Trysil 2 36,0 22 0,3
50 Tromsø 25 484,0 484 0,3
51 Sunnfjord 6 105,0 93 0,3
52 Suldal 1 7,0 12 0,3
53 Ringsaker 12 149,0 165 0,3
54 Oslo 181 3 239,0 3 341 0,3
55 Molde 11 256,0 187 0,3
56 Kongsvinger 6 77,0 66 0,3
57 Jevnaker 2 32,0 33 0,3
58 Gjøvik 10 212,0 147 0,3
59 Drammen 33 379,0 561 0,3
60 Brønnøy 2 40,0 25 0,3
61 Averøy 2 25,0 25 0,3
62 Vestby 3 34,0 47 0,2
63 Tønsberg 12 163,0 219 0,2
64 Trondheim 36 508,0 772 0,2
65 Sør-Varanger 2 18,0 27 0,2
66 Stord 4 51,0 85 0,2
67 Steinkjer 5 56,0 78 0,2
68 Sogndal 3 48,0 44 0,2
69 Sel 1 4,0 10 0,2
70 Sandnes 19 479,0 333 0,2
71 Saltdal 1 15,0 25 0,2
72 Nordreisa 1 21,0 14 0,2
73 Nord-Aurdal 1 16,0 14 0,2
74 Narvik 5 84,0 99 0,2
75 Moss 9 237,0 99 0,2
76 Kristiansund 6 152,0 115 0,2
77 Kristiansand 23 354,0 364 0,2
78 Harstad 5 97,0 96 0,2
79 Hadsel 2 29,0 53 0,2
80 Flekkefjord 2 36,0 33 0,2
81 Fauske 2 36,0 36 0,2
82 Etne 1 9,0 15 0,2
83 Bergen 64 1 117,0 1 319 0,2
84 Balsfjord 1 15,0 19 0,2
85 Østre Toten 1 15,0 8 0,1
86 Ørland 1 19,0 11 0,1
87 Vågan 1 17,0 16 0,1
88 Verdal 2 27,0 29 0,1
89 Time 2 34,0 48 0,1
90 Sunndal 1 12,0 18 0,1
91 Senja 1 21,0 26 0,1
92 Sandefjord 7 130,0 254 0,1
93 Rana 2 24,0 45 0,1
94 Porsgrunn 2 13,0 16 0,1
95 Oppdal 1 14,0 76 0,1
96 Nordre Follo 6 57,0 54 0,1
97 Lørenskog 3 34,0 52 0,1
98 Lunner 1 12,0 9 0,1
99 Lier 2 31,0 22 0,1
100 Larvik 4 96,0 61 0,1
101 Kvinnherad 1 15,0 15 0,1
102 Kragerø 1 15,0 27 0,1
103 Klepp 2 10,0 36 0,1
104 Indre Østfold 3 35,0 53 0,1
105 Inderøy 1 17,0 8 0,1
106 Hammerfest 1 8,0 7 0,1
107 Gran 1 15,0 9 0,1
108 Frogn 1 12,0 17 0,1
109 Eigersund 2 48,0 37 0,1
110 Bjørnafjorden 2 30,0 53 0,1
111 Bamble 2 55,0 34 0,1
112 Aurskog-Høland 2 19,0 56 0,1
113 Asker 12 216,0 228 0,1
114 Arendal 3 46,0 37 0,1
115 Alta 3 31,0 51 0,1
116 Ringerike 1 18,0 73 0,0
117 Horten 1 12,0 24 0,0
118 Grimstad 1 12,0 7 0,0
119 Bærum 5 149,0 108 0,0
120 Annet* 6 94,0 78
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.