Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes etterutdanningstilbud i 2023
Studieforbundet Livslang Læring

4 961

Etterutdanningstilbud

1.0 %

Tilbud med tilrettelegging

70 272

Deltakere

183 222,0

Antall timer

94

Etterutdanninger med
nettundervisning

264 av 356

Kommuner med
kursvirksomhet

Studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartement leverer i hovedsak etter- og videreutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen. Over ser du vår etterutdanningsaktivitet som er godkjent for støtte gjennom Voksenopplæringsloven.

Kompetanseforbundet logo

Kurs i hele landet

Tabell 1: Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2023

Fylke Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Oslo 955 36 830,0 13 734 1,4
2 Innlandet 489 16 505,0 6 337 1,3
3 Vestland 847 28 993,0 10 952 1,3
4 Møre og Romsdal 269 9 621,0 4 040 1,0
5 Trøndelag 493 17 800,0 7 293 1,0
6 Vestfold og Telemark 364 13 042,0 5 674 0,9
7 Rogaland 390 14 011,0 5 207 0,8
8 Nordland 165 7 367,0 2 623 0,7
9 Troms og Finnmark 135 4 827,0 1 865 0,6
10 Agder 154 5 909,0 1 916 0,5
11 Viken 698 28 184,0 10 605 0,5
12 Annet* 2 133,0 26
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.

Organisasjoner i studieforbundet

Tabell 2: Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Livslang Læring 2023

Organisasjon Kurs Kurstimer Deltakere
1 Norges Musikkorps Forbund 3 117 125 710,0 115 174,0
2 Folkeuniversitetet 607 35 144,0 40 340,0
3 Norges Røde Kors 373 6 349,0 3 137,0
4 Nasjonalforeningen for folkehelsen 183 4 752,0 4 558,0
5 Maskinentreprenørenes Landsforbund 213 4 167,0 4 631,0

Figur 1: Organisasjonenes kurstimer i 2022 og 2023

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Tabell 3: Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Livslang Læring i 2023, etter hovedemne og kjønn

Emne Kvinner Menn Sum deltakere
1 Estetiske fag og håndverksfag 28 070 20 874 48 944
2 Helse-, sosial- og idrettsfag 4 659 2 219 6 878
3 Realfag, industri- og tekniske fag 519 4 977 5 496
4 Språkfag 1 809 1 294 3 103
5 Organisasjons- og ledelsesfag 1 842 1 140 2 982
6 Økonomi- og IKT-fag 1 198 410 1 608
7 Samfunnsfag 488 303 791
8 Humanistiske fag, tros- og livssynsfag 161 102 263
9 Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 44 86 130
10 Tjenesteyting og servicefag 32 18 50
11 Samferdsels- og kommunikasjonsfag 6 21 27

Tabell 4: Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

Emne Deltakere
1 Samspill 11 898
2 Instrumentalopplæring 2 676
3 Musikkteori 1 192
4 Bygg og anlegg 1 000
5 Dans 560

Tabell 5: Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

Emne Deltakere
1 Samspill 3 367
2 Bygg og anlegg 1 504
3 Førstehjelp 941
4 Instrumentalopplæring 632
5 Norsk som 2.språk 597

Tabell 6: Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

Emne Deltakere
1 Samspill 2 486
2 Norsk som 2.språk 1 155
3 Bygg og anlegg 1 117
4 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 667
5 Førstehjelp 665

Tabell 7: Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

Emne Deltakere
1 Samspill 4 265
2 Bygg og anlegg 841
3 Instrumentalopplæring 609
4 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 605
5 Norsk som 2.språk 457

Tabell 8: Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

Emne Deltakere
1 Samspill 8 405
2 Instrumentalopplæring 911
3 Bygg og anlegg 623
4 Organisasjonskunnskap 564
5 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 411

Tabell 9: Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

Emne Deltakere
1 Samspill 9 343
2 Andre IKT-fag 1 473
3 Instrumentalopplæring 864
4 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 819
5 Helse og omsorg 343

Deltakere pr. kurs

Figur 2: Antall deltakere pr. kurs i 2023

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Kommuner i Studieforbundet Livslang Læring

Tabell 10: Kursoversikt for kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Livslang Læring 2023

Kommune Kurs Kurstimer Deltakere Kurs pr. 1 000
innbyggere
1 Dovre 32 252,0 288 12,8
2 Jevnaker 45 964,0 295 6,5
3 Løten 48 1 620,0 388 6,2
4 Bremanger 21 542,0 279 6,0
5 Ulvik 5 154,0 87 4,8
6 Aurland 8 129,0 124 4,5
7 Fjord 10 416,0 109 4,0
8 Etnedal 5 212,0 52 4,0
9 Salangen 8 289,0 63 3,8
10 Namsskogan 3 61,0 13 3,7
11 Hitra 19 436,0 158 3,7
12 Lillehammer 90 2 098,0 1 323 3,2
13 Nordkapp 9 204,0 68 3,1
14 Moskenes 3 117,0 37 3,1
15 Alver 91 3 290,0 1 037 3,1
16 Samnanger 7 110,0 90 2,8
17 Ulstein 23 608,0 383 2,7
18 Tolga 4 266,0 59 2,6
19 Solund 2 126,0 31 2,6
20 Nord-Odal 13 166,0 219 2,6
21 Måsøy 3 93,0 12 2,6
22 Masfjorden 4 235,0 36 2,5
23 Sunnfjord 53 1 120,0 641 2,4
24 Lierne 3 120,0 16 2,3
25 Sandefjord 141 4 749,0 2 236 2,2
26 Grong 5 208,0 56 2,2
27 Vaksdal 8 298,0 117 2,1
28 Bindal 3 118,0 36 2,1
29 Vestnes 14 882,0 220 2,0
30 Nord-Aurdal 13 386,0 192 2,0
31 Lødingen 4 216,0 53 2,0
32 Steigen 5 150,0 104 1,9
33 Ringsaker 62 2 307,0 747 1,8
34 Karlsøy 4 134,0 35 1,8
35 Hareid 9 280,0 87 1,8
36 Ørsta 18 506,0 167 1,7
37 Åsnes 12 339,0 118 1,7
38 Vega 2 67,0 13 1,7
39 Sykkylven 13 264,0 339 1,7
40 Sande 4 208,0 63 1,7
41 Fauske 16 521,0 246 1,7
42 Vestvågøy 18 521,0 216 1,6
43 Os 3 75,0 36 1,6
44 Molde 51 1 088,0 869 1,6
45 Fitjar 5 275,0 62 1,6
46 Rollag 2 116,0 15 1,5
47 Midtre Gauldal 9 353,0 128 1,5
48 Luster 8 345,0 88 1,5
49 Høyanger 6 320,0 77 1,5
50 Holtålen 3 65,0 44 1,5
51 Haugesund 57 1 841,0 568 1,5
52 Gol 7 181,0 87 1,5
53 Evenes 2 143,0 25 1,5
54 Dønna 2 113,0 24 1,5
55 Stjørdal 34 1 114,0 626 1,4
56 Stavanger 196 5 892,0 2 855 1,4
57 Smøla 3 201,0 39 1,4
58 Røros 8 222,0 95 1,4
59 Oslo 955 36 830,0 13 734 1,4
60 Nord-Fron 8 472,0 96 1,4
61 Målselv 9 410,0 119 1,4
62 Gloppen 8 260,0 113 1,4
63 Bergen 407 12 253,0 5 166 1,4
64 Askøy 41 1 792,0 653 1,4
65 Suldal 5 174,0 57 1,3
66 Sula 12 381,0 185 1,3
67 Stad 12 296,0 192 1,3
68 Namsos 19 823,0 163 1,3
69 Modum 18 403,0 224 1,3
70 Kinn 22 731,0 354 1,3
71 Gausdal 8 353,0 185 1,3
72 Folldal 2 114,0 36 1,3
73 Vik 3 108,0 44 1,2
74 Sørreisa 4 164,0 41 1,2
75 Rendalen 2 88,0 12 1,2
76 Osterøy 10 464,0 120 1,2
77 Nesbyen 4 184,0 68 1,2
78 Malvik 17 498,0 189 1,2
79 Indre Fosen 12 512,0 217 1,2
80 Inderøy 8 356,0 164 1,2
81 Bamble 17 432,0 237 1,2
82 Østre Toten 16 732,0 265 1,1
83 Åseral 1 28,0 11 1,1
84 Vågå 4 274,0 70 1,1
85 Vardø 2 101,0 28 1,1
86 Tynset 6 319,0 104 1,1
87 Tvedestrand 7 194,0 41 1,1
88 Trondheim 238 8 257,0 3 821 1,1
89 Sørfold 2 149,0 27 1,1
90 Sigdal 4 87,0 39 1,1
91 Osen 1 36,0 9 1,1
92 Nærøysund 11 448,0 134 1,1
93 Melhus 19 756,0 284 1,1
94 Kvam 9 343,0 97 1,1
95 Eidfjord 1 28,0 15 1,1
96 Bykle 1 7,0 22 1,1
97 Berlevåg 1 45,0 11 1,1
98 Ålesund 69 2 416,0 1 003 1,0
99 Ullensaker 40 1 570,0 615 1,0
100 Sør-Fron 3 232,0 34 1,0
101 Sømna 2 165,0 28 1,0
102 Sveio 6 684,0 61 1,0
103 Sogndal 12 420,0 166 1,0
104 Snåsa 2 63,0 26 1,0
105 Lesja 2 152,0 24 1,0
106 Horten 28 916,0 236 1,0
107 Hamar 33 820,0 521 1,0
108 Hadsel 8 414,0 192 1,0
109 Gran 14 801,0 217 1,0
110 Austrheim 3 135,0 17 1,0
111 Øystre Slidre 3 105,0 48 0,9
112 Voss 14 490,0 165 0,9
113 Verdal 14 521,0 249 0,9
114 Tokke 2 82,0 22 0,9
115 Søndre Land 5 280,0 70 0,9
116 Stange 18 593,0 203 0,9
117 Skien 51 2 295,0 797 0,9
118 Sel 5 284,0 73 0,9
119 Saltdal 4 83,0 84 0,9
120 Rødøy 1 20,0 4 0,9
121 Ringebu 4 210,0 42 0,9
122 Nordre Land 6 282,0 68 0,9
123 Narvik 20 950,0 262 0,9
124 Lillestrøm 82 2 331,0 1 923 0,9
125 Hol 4 122,0 33 0,9
126 Gulen 2 151,0 11 0,9
127 Flatanger 1 24,0 5 0,9
128 Elverum 19 460,0 253 0,9
129 Bømlo 11 494,0 118 0,9
130 Båtsfjord 2 36,0 9 0,9
131 Stord 15 652,0 193 0,8
132 Steinkjer 20 750,0 275 0,8
133 Skiptvet 3 142,0 43 0,8
134 Rennebu 2 10,0 14 0,8
135 Marker 3 160,0 17 0,8
136 Karasjok 2 88,0 10 0,8
137 Gjerstad 2 107,0 13 0,8
138 Frosta 2 78,0 25 0,8
139 Engerdal 1 42,0 6 0,8
140 2 110,0 36 0,8
141 Bardu 3 123,0 22 0,8
142 Ås 15 741,0 144 0,7
143 Åmot 3 153,0 41 0,7
144 Volda 8 262,0 121 0,7
145 Vestre Toten 10 559,0 154 0,7
146 Vadsø 4 127,0 77 0,7
147 Tønsberg 42 824,0 580 0,7
148 Tysnes 2 112,0 13 0,7
149 Tromsø 56 1 903,0 896 0,7
150 Sør-Aurdal 2 50,0 11 0,7
151 Surnadal 4 95,0 58 0,7
152 Stryn 5 195,0 81 0,7
153 Selbu 3 173,0 66 0,7
154 Ringerike 22 780,0 179 0,7
155 Porsgrunn 27 1 231,0 504 0,7
156 Nissedal 1 10,0 4 0,7
157 Nes 17 541,0 296 0,7
158 Levanger 14 649,0 163 0,7
159 Kristiansand 82 3 038,0 898 0,7
160 Hustadvika 9 432,0 102 0,7
161 Hurdal 2 86,0 14 0,7
162 Fjaler 2 110,0 36 0,7
163 Etne 3 115,0 31 0,7
164 Eigersund 11 480,0 154 0,7
165 Drammen 70 3 386,0 963 0,7
166 Ål 3 180,0 41 0,6
167 Vågan 6 377,0 84 0,6
168 Vefsn 8 284,0 117 0,6
169 Ullensvang 6 360,0 97 0,6
170 Skaun 5 277,0 52 0,6
171 Sirdal 1 23,0 5 0,6
172 Sarpsborg 35 1 401,0 668 0,6
173 Rana 15 716,0 416 0,6
174 Orkland 11 349,0 143 0,6
175 Kongsberg 16 748,0 216 0,6
176 Karmøy 26 1 378,0 306 0,6
177 11 442,0 140 0,6
178 Gjøvik 19 768,0 206 0,6
179 Bærum 75 2 995,0 1 256 0,6
180 Aure 2 142,0 16 0,6
181 Asker 56 2 596,0 642 0,6
182 Arendal 27 761,0 397 0,6
183 Øvre Eiker 10 472,0 121 0,5
184 Åfjord 2 200,0 38 0,5
185 Tysvær 6 394,0 92 0,5
186 Sortland 5 188,0 104 0,5
187 Rælingen 9 252,0 152 0,5
188 Nordre Follo 29 1 315,0 336 0,5
189 Lærdal 1 46,0 16 0,5
190 Lom 1 15,0 7 0,5
191 Larvik 25 1 062,0 462 0,5
192 Kvinesdal 3 118,0 28 0,5
193 Klepp 10 375,0 125 0,5
194 Indre Østfold 21 1 017,0 255 0,5
195 Hemnes 2 102,0 8 0,5
196 Grimstad 12 357,0 145 0,5
197 Gjesdal 6 272,0 89 0,5
198 Bjørnafjorden 12 552,0 168 0,5
199 Alstahaug 4 257,0 46 0,5
200 Øygarden 14 799,0 171 0,4
201 Øyer 2 79,0 8 0,4
202 Ørland 4 236,0 48 0,4
203 Øksnes 2 86,0 21 0,4
204 Årdal 2 39,0 30 0,4
205 Time 7 371,0 66 0,4
206 Sør-Varanger 4 175,0 65 0,4
207 Sunndal 3 128,0 35 0,4
208 Strand 5 218,0 74 0,4
209 Sola 10 189,0 137 0,4
210 Sauda 2 87,0 18 0,4
211 Sandnes 35 1 624,0 453 0,4
212 Nittedal 10 536,0 155 0,4
213 Midt-Telemark 4 126,0 69 0,4
214 Lindesnes 10 512,0 222 0,4
215 Kviteseid 1 45,0 11 0,4
216 Kristiansund 10 681,0 99 0,4
217 Kragerø 4 208,0 70 0,4
218 Halden 13 459,0 144 0,4
219 Gjerdrum 3 194,0 61 0,4
220 Frogn 7 221,0 201 0,4
221 Brønnøy 3 137,0 45 0,4
222 Bodø 22 1 162,0 337 0,4
223 Balsfjord 2 39,0 27 0,4
224 Austevoll 2 121,0 52 0,4
225 Andøy 2 78,0 29 0,4
226 Alvdal 1 12,0 22 0,4
227 Alta 9 328,0 201 0,4
228 Vinje 1 10,0 5 0,3
229 Vanylven 1 35,0 10 0,3
230 Trysil 2 101,0 37 0,3
231 Seljord 1 63,0 16 0,3
232 Rauma 2 254,0 58 0,3
233 Oppdal 2 108,0 49 0,3
234 Notodden 4 147,0 91 0,3
235 Nome 2 142,0 18 0,3
236 Meløy 2 123,0 29 0,3
237 Lunner 3 166,0 62 0,3
238 Lund 1 122,0 26 0,3
239 Kvinnherad 4 299,0 103 0,3
240 Kongsvinger 6 312,0 80 0,3
241 Heim 2 97,0 23 0,3
242 Harstad 8 357,0 94 0,3
243 Hammerfest 3 177,0 55 0,3
244 Færder 8 343,0 195 0,3
245 Fredrikstad 26 1 436,0 593 0,3
246 Flekkefjord 3 278,0 43 0,3
247 Eidsvoll 8 456,0 152 0,3
248 Eidskog 2 122,0 22 0,3
249 Vestby 3 93,0 21 0,2
250 Randaberg 2 152,0 47 0,2
251 Rakkestad 2 233,0 35 0,2
252 Nesodden 3 115,0 30 0,2
253 Nannestad 3 42,0 38 0,2
254 Moss 12 560,0 217 0,2
255 Lørenskog 7 549,0 165 0,2
256 Lillesand 2 299,0 15 0,2
257 Lier 6 354,0 89 0,2
258 Holmestrand 4 303,0 113 0,2
259 Herøy 2 149,0 52 0,2
260 Giske 2 193,0 25 0,2
261 Drangedal 1 54,0 8 0,2
262 Vennesla 2 92,0 50 0,1
263 Senja 2 34,0 32 0,1
264 Risør 1 95,0 26 0,1
265 Annet* 2 133,0 26
* etterutdanninger gjennomført i utlandet, Svalbard, etc.